Due to a relocation, the bookstore is currently closed.
I hope to reopen soon.
Administration
‹‹1234567››
total found:
118
Title Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III.

Author A.S de Blecourt, E.M. Meijers

Price € 30.00

Read more

Title The constitutional history of England : 1216-1399; with select documents. 1 Politics and the constitution : 1216-1307.

Author B Wilkinson

Price € 6.00

Read more

Title Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter Die Zeit der Sachsen und Salier. 3 Italien (1050 - 1125), England (900 - 1135), Nachträge zum ersten und zweiten Teil.

Author Wilhelm Wattenbach, Robert Holtzmann, Franz-Josef Schmale

Price € 20.00

Read more

Title Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een handschrift van Jacob de Hont.

Author A. de Mul & B.A.Th.M. Truffino

Price € 20.00

Read more

Title De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem : in alphabetische volgorde, met korte toelichtingen.

Author P M Bots

Price € 25.00

Read more

Title Egidius van Breedene (11..-1270) grafelijk ambtenaar en stichter van de abdij Spermalie.

Author Eg. I Strubbe

Price € 25.00

Read more

Title Geschiedkundige atlas van Nederland / De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. I, Het bisdom Utrecht.

Author Samuel Muller, et al

Price € 30.00

Read more

Title Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528 hun informatie en de informatica.

Author GM de Meyer, A Graafhuis

Price € 7.50

Read more

Title Oude Dordtse lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.

Author L M VerLoren van Themaat; et al

Price € 10.00

Read more

Title De stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's -Hertogenbosch.

Author H.P.H. Camps

Price € 10.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
118