Ordering from the webshop is currently not possible. Please use Boekwinkeltjes and Antiqbook to order books.

Free shipping within the Netherlands for orders over 25 EUR.

The bookshop will be closed from 29 September to 1 November.
Books ordered after 28 September will be sent on 1 November.
Administration
‹‹1234567››
total found:
120
Title Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III.

Author A.S de Blecourt, E.M. Meijers

Price € 30.00

Read more

Title The constitutional history of England : 1216-1399; with select documents. 1 Politics and the constitution : 1216-1307.

Author B Wilkinson

Price € 6.00

Read more

Title Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter Die Zeit der Sachsen und Salier. 3 Italien (1050 - 1125), England (900 - 1135), Nachträge zum ersten und zweiten Teil.

Author Wilhelm Wattenbach, Robert Holtzmann, Franz-Josef Schmale

Price € 20.00

Read more

Title Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een handschrift van Jacob de Hont.

Author A. de Mul & B.A.Th.M. Truffino

Price € 20.00

Read more

Title De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem : in alphabetische volgorde, met korte toelichtingen.

Author P M Bots

Price € 25.00

Read more

Title Egidius van Breedene (11..-1270) grafelijk ambtenaar en stichter van de abdij Spermalie.

Author Eg. I Strubbe

Price € 25.00

Read more

Title Geschiedkundige atlas van Nederland / De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. I, Het bisdom Utrecht.

Author Samuel Muller, et al

Price € 30.00

Read more

Title Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528 hun informatie en de informatica.

Author GM de Meyer, A Graafhuis

Price € 7.50

Read more

Title Oude Dordtse lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.

Author L M VerLoren van Themaat; et al

Price € 10.00

Read more

Title De stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's -Hertogenbosch.

Author H.P.H. Camps

Price € 10.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
120