Free shipping within the Netherlands for orders over 25 EUR.
Administration
‹‹1234567››
total found:
113
Title Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528 hun informatie en de informatica.

Author GM de Meyer, A Graafhuis

Price € 7.50

Read more

Title Oude Dordtse lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.

Author L M VerLoren van Themaat; et al

Price € 10.00

Read more

Title De stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's -Hertogenbosch.

Author H.P.H. Camps

Price € 10.00

Read more

Title Het ontstaan van de Staten van Zeeland en hun geschiedenis tot het jaar 1555.

Author F.H.J. Lemmink

Price € 30.00

Read more

Title L'administration du domaine ducal en Brabant au moyen age (1250-1406).

Author Mina Martens

Price € 40.00

Read more

Title De Grote Raad en zijn functionarissen, 1477-1531.

Author Alida J Kerckhoffs- de Heij

Price € 65.00

Read more

Title De rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295.

Author L.S. Meihuizen

Price € 10.00

Read more

Title Kamper Schepenacten 1316-1354.

Author J Kossmann-Putto

Price € 10.00

Read more

Title Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatshervorming 1384-1453.

Author Marc Boone

Price € 15.00

Read more

Title Etude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et les officiers places a leur tete par les ducs : anterieurement a l'avenement de la maison de Bourgogne : (1406).

Author Charles Kerremans

Price € 35.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
113