Due to a relocation, the bookstore is currently closed.
I hope to reopen soon.
Festschrift
‹‹12››
total found:
18
Title Mensen en achtergronden : studies uitgegeven t.g.v. de 80-ste verjaardag van de schrijver.

Author J.G. van Dillen

Price € 10.00

Read more

Title Album Carlos Wyffels. Aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, offert par ses collaborateurs scientifiques.

Author

Price € 25.00

Read more

Title A palaeographer's view. Selected writings of Julian Brown.

Author Janet Bately, Michelle P Brown

Price € 85.00

Read more

Title In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.

Author N Lettinck

Price € 7.00

Read more

Title Of the making of books : medieval manuscripts, their scribes and readers essays presented to M.B. Parkes.

Author Pamela Robinson; Rivkah Zim

Price € 90.00

Read more

Title Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof.Dr.A.Gruijs.

Author Chr de Backer, A J Geurts, A G Weiler

Price € 10.00

Read more

Title Huldeboek Bonaventura Kruitwagen, aangeboden op St. Bonaventura 14 Juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn 75e verjaardag.

Author

Price € 10.00

Read more

Title Deugdelijke arrebeid vordert lang bepeinzen : jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van uitgeverij Bohn, 1752-2002.

Author P Gijsbers, A van Kempen

Price € 15.00

Read more

Title Miscellanea Gentiana : een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden

Author C Berkvens-Stevelinck; A Bouwman

Price € 14.00

Read more

Title Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen voor vrienden en collega's van dr.C.Reedijk geschreven t.g.v.z. aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.

Author

Price € 10.00

Read more

Festschrift
‹‹12››
total found:
18