Free shipping within the Netherlands for orders over 25 EUR.
Local history
Title De rechten van den Heer van Bergen op Zoom (tot 1567).

Author W Moll

Price € 10.00

Read more

Title Het beleg van Haarlem.

Author Fr. de Wit Huberts

Price € 10.00

Read more

Title Willem I Graaf van Holland 1203-1222 en de Hollandse hoogheemraadschappen. Een onderzoek, in opdracht van Dijkgraaf [...] het boezemgemaal van Rijnland te Katwijk aan Zee, in 1954.

Author

Price € 10.00

Read more

Title Cornelis Musius (Mr. Cornelis Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist/ Priester/ Martelaar.

Author P Noordeloos

Price € 10.00

Read more

Title Vissen in Veenmeren; de Sluisvisserij Op Aal Tussen Haarlem En Amsterdam En de Ecologische Transformatie in Rijnland 1440-1530.

Author Petra J.E.M. van Dam

Price € 15.00

Read more

Title Uit Leidse bron geleverd : studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden, aangeboden aan drs. B.N. Leverland bij zijn afscheid als adjunct-archivaris van het Leidse Gemeentearchief.

Author J.W. Marsilje

Price € 20.00

Read more

Title Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420.

Author F.J.W Kan

Price € 20.00

Read more

Title Het schepenprotocol van 's Hertogenbosch 1367-1400.

Author M.H.M. Spierings

Price € 10.00

Read more

Title Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend.

Author M.P. van Buijtenen

Price € 10.00

Read more

Title Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant, om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV.

Author

Price € 60.00

Read more

Local history