Due to a relocation, the bookstore is currently closed.
I hope to reopen soon.
Administration
‹‹3456789››
total found:
118
Title De abdij Bloemhof te Wittewierum in de 13e eeuw.

Author A W Wybrands

Price € 17.50

Read more

Title Geschiedenis der fundatiën, beheerd door het college van regenten der Vereenigde gods- en gasthuizen te Utrecht.

Author S Muller Fz

Price € 30.00

Read more

Title Lehnrecht und Staatsgewalt.

Author Heinrich Mitteis

Price € 10.00

Read more

Title De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe - XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de structuur en de uitbating van het grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen. (Avec résumé français).

Author A.E. Verhulst

Price € 80.00

Read more

Title Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVIe eeuw.

Author R van Uytven

Price € 45.00

Read more

Title Les finances municipales de Dijon du milieu du 14e sie?cle a? 1477.

Author Franc?oise Humbert

Price € 20.00

Read more

Title Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550).

Author Remi van Schaik

Price € 20.00

Read more

Title Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noordnederlandse steden.

Author J.H. Kernkamp

Price € 5.00

Read more

Title De historische Ontwikkeling van de Begrippen Bezit en Eigendom in de landsheerlijke Rechtspraak over onroerend goed in Holland.

Author J.P. De Monte Verloren

Price € 35.00

Read more

Title De Pelgrimstocht naar het Draagkrachtbeginsel. Belastingheffing in West-Europa tussen 800 en 1800.

Author F.H.M. Grapperhaus

Price € 5.00

Read more

Administration
‹‹3456789››
total found:
118