Due to a relocation, the bookstore is currently closed.
I hope to reopen soon.
Administration
‹‹1234567››
total found:
118
Title Het vorstelijk domein en de overheidsfinancie?n in de Nederlanden (15de en 16de eeuw) : een kwantitatieve analyse van Vlaamse en Brabantse domeinrekeningen

Author Eddy van Cauwenberghe

Price € 20.00

Read more

Title De financiën van de kleine en secundaire steden in Brabant van de 12de tot het midden der 16de eeuw.

Author J.P. Peeters

Price € 60.00

Read more

Title Muntslag en muntcirculatie in de Nederlanden : noord en zuid op de weegschaal, 7de - 16de eeuw.

Author J Baerten

Price € 20.00

Read more

Title Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300 - 1600.

Author Erich Hassinger

Price € 10.00

Read more

Title The Finance of the Commune of Siena 1287-1355.

Author William Bowsky

Price € 10.00

Read more

Title Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Ultrecht uit de jaren 1301-1340, verzameld door J.W. Berkelbach van der Sprenkel.

Author J.W. Berkelbach van der Sprenkel

Price € 20.00

Read more

Title Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol.

Author J.M. Romein

Price € 10.00

Read more

Title Hollands lijf- en losrenteleningen voor 1672.

Author D Houtzager

Price € 30.00

Read more

Title De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).

Author G.V. Asseldonk

Price € 10.00

Read more

Title Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van Bisschop David van Bourgondië 1456-1496.

Author D. Th Enklaar

Price € 15.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
118