Due to a relocation, the bookstore is currently closed.
I hope to reopen soon.
Administration
‹‹56789101112››
total found:
118
Title Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der 10e tot 12e eeuw.

Author N B Tenhaeff

Price € 45.00

Read more

Title Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten, uit de jaren 1254-1501.

Author J F Niermeyer

Price € 10.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I, II en III.

Author P J J Moors

Price € 15.00

Read more

Title Regestenlijst van de Schepenkist-oorkonden uit het rechterlijk archief van Arnhem.

Author R A D Rendting

Price € 20.00

Read more

Title Het Haarlemsche stadsrecht van 1245. Tekst der oorkonden met inleiding en vertaling.

Author G H kurtz

Price € 7.50

Read more

Title Das Papstwahldekret von 1059. Uberlieferung und Textgestalt.

Author J Detlev

Price € 10.00

Read more

Title De criminele ordonnantiën van 1570; enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.

Author M van de Vrugt

Price € 10.00

Read more

Title Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland : april 1253-oktober 1814.

Author M H V van Amstel-Horák; R W G Lombarts

Price € 10.00

Read more

Administration
‹‹56789101112››
total found:
118