Netherlands
‹‹1234567››
total found:
234
Title Holland und Hanse im 15. Jahrhundert.

Author Klaus Spading

Price € 15.00

Read more

Title Dutch Shipbuilding before 1800. Ships and Guilds.

Author Richard W Unger

Price € 15.00

Read more

Title De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566.

Author J Kuys et al

Price € 10.00

Read more

Title De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.

Author CA Rutgers

Price € 10.00

Read more

Title David van Bourgondie, Bisschop van Terwaan en van Utrecht (ca. 1427 - 1496).

Author SBJ Zilverberg

Price € 10.00

Read more

Title Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse Territoria tussen Maas en Rijn, ca. 800-1288.

Author W Jappe Alberts

Price € 10.00

Read more

Title The Low Countries and the Hundred Years War, 1326-1347.

Author Henry Stephen Lucas

Price € 20.00

Read more

Title Het Jachtbedrijf in Nederland en West-Europa.

Author J.H. Dam

Price € 15.00

Read more

Title Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall.

Author M.C. van Hall

Price € 20.00

Read more

Title Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650.

Author L Noordegraaf

Price € 7.50

Read more

Netherlands
‹‹1234567››
total found:
234