Netherlands
‹‹1234567››
total found:
233
Title Opgelegde Bedevaarten, een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300-ca 1550).

Author Jan van Herwaarden

Price € 10.00

Read more

Title Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland. Deel I: Mensch en gemeenschap.

Author B.H. Slicher van Bath

Price € 15.00

Read more

Title The Low Countries and the Hundred Years War, 1326-1347.

Author Henry Stephen Lucas

Price € 20.00

Read more

Title Het Jachtbedrijf in Nederland en West-Europa.

Author J.H. Dam

Price € 15.00

Read more

Title Hendrick, Graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche Vrijheid, verdedigd door M.C. van Hall.

Author M.C. van Hall

Price € 20.00

Read more

Title Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650.

Author L Noordegraaf

Price € 7.50

Read more

Title Kennis-maken. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur.

Author H Nijdam, O Lie

Price € 25.00

Read more

Title In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.

Author N Lettinck

Price € 7.00

Read more

Title Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden.

Author S Axters

Price € 140.00

Read more

Title Studies over Noordnederlandse dominicanen in de Middeleeuwen.

Author S P Wolfs

Price € 10.00

Read more

Netherlands
‹‹1234567››
total found:
233