Netherlands
‹‹1234567››
total found:
221
Title Utrecht, een hemel op aarde.

Author Marieke van Vlierden

Price € 10.00

Read more

Title De eucharistische vroomheid en het feest van Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de Late Middeleeuwen.

Author C Caspers

Price € 25.00

Read more

Title Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden.

Author S Axters

Price € 150.00

Read more

Title Ruusbroec : literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.

Author G Warnar

Price € 20.00

Read more

Title Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Noordhollandse charters.

Author Hendrik Frans Vangassen

Price € 20.00

Read more

Title Kind en klooster in de vroege middeleeuwen : aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900).

Author M de Jong

Price € 15.00

Read more

Title Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.

Author J Huizinga

Price € 10.00

Read more

Title Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen.

Author J A van Houtte

Price € 10.00

Read more

Title Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie van 1500 tot 1580

Author R R Post

Price € 15.00

Read more

Title Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen.

Author R R Post

Price € 30.00

Read more

Netherlands
‹‹1234567››
total found:
221