Netherlands
‹‹1234567››
total found:
228
Title In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero.

Author N Lettinck

Price € 7.00

Read more

Title Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden.

Author S Axters

Price € 140.00

Read more

Title Studies over Noordnederlandse dominicanen in de Middeleeuwen.

Author S P Wolfs

Price € 10.00

Read more

Title Het generaal kapittel van Sion. Zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting.

Author E Ypma

Price € 15.00

Read more

Title Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza.

Author Th Mertens et al

Price € 10.00

Read more

Title Schutters en Studenten. De geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek.

Author K Kleijn

Price € 5.00

Read more

Title De oude Nederlandse maten en gewichten.

Author J M Verhoeff

Price € 20.00

Read more

Title Ene andre tale. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek.

Author A Faems, M Hogenbirk

Price € 25.00

Read more

Title Utrecht, een hemel op aarde.

Author Marieke van Vlierden

Price € 10.00

Read more

Title De eucharistische vroomheid en het feest van Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de Late Middeleeuwen.

Author C Caspers

Price € 25.00

Read more

Netherlands
‹‹1234567››
total found:
228