Local history
‹‹1234567››
total found:
67
Title Het schepenprotocol van 's Hertogenbosch 1367-1400.

Author M.H.M. Spierings

Price € 10.00

Read more

Title Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen.

Author C Dekker

Price € 50.00

Read more

Title Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw.

Author H.P.H. Jansen

Price € 10.00

Read more

Title Van voogdij tot maarschalkambt : bijdrage tot de geschiedenis der Utrechts-bisschoppelijke staatsinstellingen, voornamelijk in het Nedersticht.

Author Adriana Johanna Maris

Price € 10.00

Read more

Title Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen.

Author H van Rij

Price € 10.00

Read more

Title Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend.

Author M.P. van Buijtenen

Price € 10.00

Read more

Title Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant, om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV.

Author

Price € 60.00

Read more

Title De abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het hertogdom Limburg (1104-1804).

Author P.C. Boeren

Price € 7.50

Read more

Title De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige Heerschappijen.

Author P.C. Boeren

Price € 7.50

Read more

Title Der Basishaushalt der Stadt Lüneburg in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Zur Struktur der städtischen Finanzen im Spätmittelalter.

Author Andreas Ranft

Price € 20.00

Read more

Local history
‹‹1234567››
total found:
67