Administration
‹‹1234567››
total found:
117
Title De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche huis. eerste deel rekeningen van Jan II en Philippine van Luxemburg, Johanna van Valois en Willem IV:

Author H.J. Smit

Price € 10.00

Read more

Title Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Ultrecht uit de jaren 1301-1340, verzameld door J.W. Berkelbach van der Sprenkel.

Author J.W. Berkelbach van der Sprenkel

Price € 20.00

Read more

Title Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol.

Author J.M. Romein

Price € 10.00

Read more

Title De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1284-1424.

Author Ch M. Dozy

Price € 10.00

Read more

Title Hollands lijf- en losrenteleningen voor 1672.

Author D Houtzager

Price € 30.00

Read more

Title De order op de buitennering van 1531. Bijdrage tot de kennis van de economische geschiedenis van het graafschap Holland in den tijd van Karel V.

Author E.C.G. Brünner

Price € 20.00

Read more

Title De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).

Author G.V. Asseldonk

Price € 10.00

Read more

Title Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van Bisschop David van Bourgondië 1456-1496.

Author D. Th Enklaar

Price € 15.00

Read more

Title Graven op zoek naar geld : de inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433.

Author J A M Y Bos-Rops

Price € 15.00

Read more

Title Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.

Author HM Brokken

Price € 20.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
117