Administration
‹‹1234567››
total found:
128
Title De rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295.

Author L.S. Meihuizen

Price € 10.00

Read more

Title Kamper Schepenacten 1316-1354.

Author J Kossmann-Putto

Price € 10.00

Read more

Title Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatshervorming 1384-1453.

Author Marc Boone

Price € 15.00

Read more

Title Etude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et les officiers places a leur tete par les ducs : anterieurement a l'avenement de la maison de Bourgogne : (1406).

Author Charles Kerremans

Price € 35.00

Read more

Title De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland : het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen

Author P A Henderikx

Price € 10.00

Read more

Title De beden in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Keizer Karel V (1515-1550).

Author N Maddens

Price € 40.00

Read more

Title De Staten van Holland en de opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544 - 1588

Author J.W. Koopmans

Price € 10.00

Read more

Title De Ieperse stadsfinancien (1280-1330) : bijdrage tot de studie van een Vlaamse stad

Author J Merlevede

Price € 20.00

Read more

Title Het vorstelijk domein en de overheidsfinancie?n in de Nederlanden (15de en 16de eeuw) : een kwantitatieve analyse van Vlaamse en Brabantse domeinrekeningen

Author Eddy van Cauwenberghe

Price € 20.00

Read more

Title De financiën van de kleine en secundaire steden in Brabant van de 12de tot het midden der 16de eeuw.

Author J.P. Peeters

Price € 60.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
128