From June 23- July 3 Antiquarian Bookshop Hieronymus Bosch will be closed.
Books ordered after the 22th will be shipped on July 4th.
Administration
‹‹123456››
total found:
59
Title Typologie des sources du moyen âge occidental / Fasc. 3 Les actes publics.

Author L Genicot

Price € 15.00

Read more

Title Certificaten van oorsprong in het handelsverkeer van de 14e tot de 20e eeuw : een wandeling door de historie.

Author J van Gemeren

Price € 7.50

Read more

Title De oudste oorkonden der abdij Rolduc en de annales Rodenses.

Author PC Boeren

Price € 15.00

Read more

Title Het patronaatsrecht over Bokhoven en het proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne, 1769-1770.

Author G M van der Velden

Price € 10.00

Read more

Title Kamper schepenacten, 1316-1354.

Author J A Kossmann-Putto

Price € 10.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. 3 : 1278-1291.

Author JG Kruisheer

Price € 80.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. 3 : 1256-1278.

Author JG Kruisheer

Price € 80.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. 2 : 1222 tot 1256.

Author JG Kruisheer

Price € 80.00

Read more

Title Fälschungen im Mittelalter : internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986: Teil I, II, III, V, VI

Author

Price € 200.00

Read more

Title Scrinium et scriptura : opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan professor dr. J.L. van der Gouw bij zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar in de archiefwetenschap en in de paleografie van de veertiende tot de zeventiende eeuw aan de Universiteit van Amsterdam.

Author C van de Kieft; J L van der Gouw; et al

Price € 20.00

Read more

Administration
‹‹123456››
total found:
59