Festschrift
‹‹12››
total found:
13
Title Deugdelijke arrebeid vordert lang bepeinzen : jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van uitgeverij Bohn, 1752-2002.

Author P Gijsbers, A van Kempen

Price € 15.00

Read more

Title Miscellanea Gentiana : een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden

Author C Berkvens-Stevelinck; A Bouwman

Price € 14.00

Read more

Title Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen voor vrienden en collega's van dr.C.Reedijk geschreven t.g.v.z. aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.

Author

Price € 10.00

Read more

Title De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.

Author Abraham Horodisch

Price € 70.00

Read more

Title Scrinium et scriptura : opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan professor dr. J.L. van der Gouw bij zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar in de archiefwetenschap en in de paleografie van de veertiende tot de zeventiende eeuw aan de Universiteit van Amsterdam.

Author C van de Kieft; J L van der Gouw; et al

Price € 20.00

Read more

Title Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen, de hoogleraar bij zijn afschied aangeboden.

Author H.F.J.M. van den Eerenbeemt et al

Price € 10.00

Read more

Title Convivium : aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Author F W N Hugenholtz

Price € 15.00

Read more

Title Mayolica : mediëvistische opstellen aangeboden aan dr. Mayke de Jong bij haar afscheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Author P Bange

Price € 10.00

Read more

Title Feestbundel opgedragen aan Mgr. J. C. van der Loos, 1896-1946.

Author J C van der Loos

Price € 10.00

Read more

Title Bouwkunst : studies in vriendschap voor Kees Peeters.

Author W F Denslagen; et al

Price € 12.00

Read more

Festschrift
‹‹12››
total found:
13