Saints
Title Christophorus : Patron der Schiffer, Fuhrleute und Kraftfahrer ; Legende, Verehrung, Symbol.

Author Gertrud Benker

Price € 15.00

Read more

Title De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.

Author J Zuring

Price € 5.00

Read more

Title Generale legende der heylighen, met het leven Iesu Christi ende Marie. Vergadert wt de H.Schrifture, Oude Vaders, ende Registers der H. Kercke.

Author Heribert Rosweyde (1569 ,Äì 1629)

Price € 200.00

Read more

Title Hol über. Leben, Bild und Kult des heiligen Christophorus.

Author Josef Kunstmann

Price € 5.00

Read more

Title De weg naar de hemel : reliekverering in de Middeleeuwen.

Author Henk van Os; Karel R van Kooij; Thijs Tromp

Price € 15.00

Read more

Title O.L.Vrouw van Rust te Heppeneert.

Author W Sangers

Price € 5.00

Read more

Title Maastricht en zijn santjes.

Author J Goessen

Price € 5.00

Read more

Title Maastricht en zijn santjes.

Author J Goessen

Price € 5.00

Read more

Title Stof zijt gij. Een deelinventarisatie van de reliekschat van de Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht.

Author Anique C. de Kruijf

Price € 12.00

Read more

Title Das Leben Mariae.

Author Philipp Schumacher; Victor Kolb

Price € 100.00

Read more

Saints