Local history
Title De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem.

Author P H Henderickx

Price € 10.00

Read more

Title Windesheim 1395-1995, kloosters, teksten, invloeden.

Author Anton J Hendrikman; Pierre Bange; Auke J Jelsma

Price € 20.00

Read more

Title Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.

Author F J W Koorn

Price € 10.00

Read more

Title Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar.

Author J Kruisheer

Price € 10.00

Read more

Title Cartularium van het Begijnhof te Breda.

Author G C A Juten

Price € 15.00

Read more

Title Bronnenboek van Nijmegen : (eerste eeuw na Chr. - 1247).

Author P Leupen, B Thissen

Price € 10.00

Read more

Title De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem.

Author F Ketner

Price € 10.00

Read more

Title Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal Jaarboek 2005.

Author

Price € 10.00

Read more

Title Maatschappij van Welstand. 1822-1997. 175 jaar steun aan kleine protestantse gemeenten.

Author G Hamoen, J van Dijk

Price € 10.00

Read more

Title De lieve vrouwtjes van Zeeland.

Author A J Schutijser

Price € 7.50

Read more

Local history