Local history
Title Egmond tussen kerk en wereld.

Author G N M Vis

Price € 10.00

Read more

Title Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling.

Author R C H Römer

Price € 50.00

Read more

Title Oorkondenboek van het Karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583).

Author R Bessem

Price € 35.00

Read more

Title Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw.

Author C S Dessing

Price € 10.00

Read more

Title Utrecht en zijn middeleeuwse kerken.

Author

Price € 5.00

Read more

Title De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.

Author J Hof

Price € 15.00

Read more

Title De onze Lieve Vrouwe Broederschap te Doesburg ca. 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de O.L. Vrouwe - broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogische gegevens.

Author C I kruisheer

Price € 10.00

Read more

Title Bezit van het vrouwenklooster Diepenveen : oude erven op het platteland.

Author H H Ekkel; W A Roetert

Price € 5.00

Read more

Title De kloostervereeniging van Windesheim, eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven.

Author J C van Slee

Price € 40.00

Read more

Title Het klooster te Windesheim en zijn invloed.

Author J G R Acquoy

Price € 30.00

Read more

Local history