Book history
‹‹1234567››
total found:
110
Title A directory of London stationers and book artisans : 1300-1500.

Author C Paul Christianson

Price € 50.00

Read more

Title Of the making of books : medieval manuscripts, their scribes and readers essays presented to M.B. Parkes.

Author Pamela Robinson; Rivkah Zim

Price € 90.00

Read more

Title De Goudse kloosters in de Middeleeuwen.

Author J Taal

Price € 10.00

Read more

Title Books, Collectors and Libraries: Studies in the Medieval Heritage.

Author N R Ker

Price € 65.00

Read more

Title Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof.Dr.A.Gruijs.

Author Chr de Backer, A J Geurts, A G Weiler

Price € 10.00

Read more

Title Middeleeuwse boeken en teksten uit Oost-Nederland. Een bundel studies.

Author A J Geurts

Price € 10.00

Read more

Title L'ordre de la Toison d'or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505): idéal ou reflet d'une société?

Author P Cockshaw et al

Price € 30.00

Read more

Title Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam van de 14e tot het eind der 16e eeuw.

Author I H van Eeghen

Price € 50.00

Read more

Title Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de koninklijke zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis. Catalogus.

Author J Deschamps

Price € 15.00

Read more

Title Kostbare Bucher und Dokumente aus Mittelalter und Neuzeit.

Author G Franz, R Nolden

Price € 15.00

Read more

Book history
‹‹1234567››
total found:
110