Book history
Title Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777 - 1849.

Author H Brouwer

Price € 20.00

Read more

Title Boekverkopers van Europa. Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier.

Author B P M Dongelmans

Price € 25.00

Read more

Title International Association of Bibliophiles 6 Pamphlets Published for Their Congress 1997 Netherlands.

Author

Price € 30.00

Read more

Title Der letzte Katalog der päpstlichen Bibliothek von Avignon (1594).

Author A Maier

Price € 10.00

Read more

Title Het boek als nieuwe kunst 1892-1903. Een studie in art nouveau.

Author E Braches

Price € 100.00

Read more

Title 'With all faults'.

Author D Low, G Greene

Price € 25.00

Read more

Title Dante in Petrarca : per un inventario dei dantismi nei Rerum vulgarium fragmenta.

Author P Trovato

Price € 15.00

Read more

Title Van pen tot laser : 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995.

Author A R A Croiset van Uchelen; H van Goinga

Price € 15.00

Read more

Title Miscellanea Gentiana : een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden

Author C Berkvens-Stevelinck; A Bouwman

Price € 14.00

Read more

Title Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen voor vrienden en collega's van dr.C.Reedijk geschreven t.g.v.z. aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.

Author

Price € 10.00

Read more

Book history