Administration
‹‹1234567››
total found:
70
Title Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten, uit de jaren 1254-1501.

Author J F Niermeyer

Price € 10.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I, II en III.

Author P J J Moors

Price € 15.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I en II.

Author J W J Burgers; J Sparreboom

Price € 10.00

Read more

Title Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten, uit de jaren 1254-1501, Verzameld door dr. Jan Frederik Niermeyer.

Author

Price € 5.00

Read more

Title Regestenlijst van de Schepenkist-oorkonden uit het rechterlijk archief van Arnhem.

Author R A D Rendting

Price € 20.00

Read more

Title Het Haarlemsche stadsrecht van 1245. Tekst der oorkonden met inleiding en vertaling.

Author G H kurtz

Price € 7.50

Read more

Title Egmond en Berne. Twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. De Vita Sancti Adalberti Confessoris & Het stichtingskroniekje van de Abdij van Berne.

Author H van Rij, G.N.M. Vis

Price € 10.00

Read more

Title Das Papstwahldekret von 1059. Uberlieferung und Textgestalt.

Author J Detlev

Price € 10.00

Read more

Title De criminele ordonnantiën van 1570; enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.

Author M van de Vrugt

Price € 10.00

Read more

Title Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland : april 1253-oktober 1814.

Author M H V van Amstel-Horák; R W G Lombarts

Price € 10.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
70