Free shipping within the Netherlands for orders over 25 EUR.
Administration
‹‹3456789››
total found:
114
Title De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe - XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de structuur en de uitbating van het grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen. (Avec résumé français).

Author A.E. Verhulst

Price € 80.00

Read more

Title Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVIe eeuw.

Author R van Uytven

Price € 45.00

Read more

Title Les finances municipales de Dijon du milieu du 14e sie?cle a? 1477.

Author Franc?oise Humbert

Price € 20.00

Read more

Title Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550).

Author Remi van Schaik

Price € 20.00

Read more

Title Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noordnederlandse steden.

Author J.H. Kernkamp

Price € 5.00

Read more

Title De historische Ontwikkeling van de Begrippen Bezit en Eigendom in de landsheerlijke Rechtspraak over onroerend goed in Holland.

Author J.P. De Monte Verloren

Price € 35.00

Read more

Title De Pelgrimstocht naar het Draagkrachtbeginsel. Belastingheffing in West-Europa tussen 800 en 1800.

Author F.H.M. Grapperhaus

Price € 5.00

Read more

Title De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim.

Author R Th M van Dijk

Price € 20.00

Read more

Title The Lit De Justice of the Kings of France: Constitutional Ideology in Legend, Ritual, and Discourse.

Author S Hanley

Price € 40.00

Read more

Title La corte e il "Cortegiano" : I-La scena del testo. II-Un modello europeo.

Author Carlo Ossola

Price € 75.00

Read more

Administration
‹‹3456789››
total found:
114