Administration
‹‹123456››
total found:
57
Title De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Part I.

Author J G Kruisheer

Price € 10.00

Read more

Title Bron en publikatie : voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen

Author K Kooijmans

Price € 8.00

Read more

Title Trois chartes, aux sources de la querelle d'Uxellodunum.

Author P Muguet

Price € 30.00

Read more

Title Florilegium chronicorum Neerlandicorum : een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.

Author J Gessler; J F Niermeyer

Price € 7.50

Read more

Title Het bezit van de Heer van Bergen op Zoom : een overzicht van de bezittingen van de heren en markiezen van Bergen op Zoom in westelijke Noord-Brabant en elders (1287-1795).

Author W A van Ham

Price € 17.50

Read more

Title De criminele ordonnantiën van 1570; enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.

Author M van de Vrugt

Price € 10.00

Read more

Title Regestenboek van het hoogheemraadschap van Rijnland : april 1253-oktober 1814.

Author M H V van Amstel-Horák; R W G Lombarts

Price € 10.00

Read more

Administration
‹‹123456››
total found:
57