Administration
Title Was ist das Lehnswesen?

Author F L Ganshof

Price € 10.00

Read more

Title Het rijksarchief in Gelderland 1976.

Author

Price € 5.00

Read more

Title Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven.

Author W J Formsma; B van 't Hoff; J Meinema

Price € 5.00

Read more

Title Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch, 1367-1400.

Author M Spierings

Price € 8.00

Read more

Title Oorkondenboek van het Sint-Elizabethospitaal te Antwerpen, 1226-1355.

Author J van den Nieuwenhuizen

Price € 50.00

Read more

Title De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Part I.

Author J G Kruisheer

Price € 10.00

Read more

Title Bron en publikatie : voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen

Author K Kooijmans

Price € 8.00

Read more

Title Trois chartes, aux sources de la querelle d'Uxellodunum.

Author P Muguet

Price € 30.00

Read more

Title Florilegium chronicorum Neerlandicorum : een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.

Author J Gessler; J F Niermeyer

Price € 7.50

Read more

Title Het bezit van de Heer van Bergen op Zoom : een overzicht van de bezittingen van de heren en markiezen van Bergen op Zoom in westelijke Noord-Brabant en elders (1287-1795).

Author W A van Ham

Price € 17.50

Read more

Administration