Administration
Title De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Part I.

Author J G Kruisheer

Price € 10.00

Read more

Title Bron en publikatie : voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen

Author K Kooijmans

Price € 8.00

Read more

Title Trois chartes, aux sources de la querelle d'Uxellodunum.

Author P Muguet

Price € 30.00

Read more

Title Florilegium chronicorum Neerlandicorum : een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw.

Author J Gessler; J F Niermeyer

Price € 7.50

Read more

Title Het bezit van de Heer van Bergen op Zoom : een overzicht van de bezittingen van de heren en markiezen van Bergen op Zoom in westelijke Noord-Brabant en elders (1287-1795).

Author W A van Ham

Price € 17.50

Read more

Title Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der 10e tot 12e eeuw.

Author N B Tenhaeff

Price € 45.00

Read more

Title Vijftiende-eeuwse rentebrieven van noordnederlandse steden.

Author J H Kernkamp

Price € 5.00

Read more

Title Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten, uit de jaren 1254-1501.

Author J F Niermeyer

Price € 10.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I, II en III.

Author P J J Moors

Price € 15.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I en II.

Author J W J Burgers; J Sparreboom

Price € 10.00

Read more

Administration