Bookshop Hieronymus Bosch will be closed from April 23. - May 26.
Books ordered after April 22 will be shipped on May 27.
Administration
Title Het Stadsrecht van Den Bosch van het Begin (1184) tot het Privilegium Trinitatis (1330).

Author H P H Camps

Price € 10.00

Read more

Title Oorkondenboek van Overijssel.

Author

Price € 150.00

Read more

Title Die Lothringische Kanzlei um 900.

Author Theodor Schieffer

Price € 18.00

Read more

Title Rekeningen van de domeinen van Putten : 1379-1429 : met bijbehorende stukken / 1. Rekeningen 1379-1419. RGP 170

Author Jacobus L van der Gouw

Price € 45.00

Read more

Title De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen 1393-1396. RGP, grote serie, 182

Author D E H de Boer; D J Faber; H P H Jansen

Price € 15.00

Read more

Title Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorende stukken. Deel II : Rekeningen 1420-1429. Teksten en regesten 1229-1430. (RGP, grote serie, 171).

Author J L van der Gouw

Price € 25.00

Read more

Title Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).

Author J G Kruisheer

Price € 12.50

Read more

Title Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.

Author Abraham Hulshof

Price € 8.00

Read more

Title Nederland in de wereld : opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën.

Author S C Derks; Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Price € 15.00

Read more

Title 't Oge : het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614.

Author H Schoorl

Price € 8.00

Read more

Administration