Administration
Title Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.

Author Abraham Hulshof

Price € 8.00

Read more

Title Nederland in de wereld : opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën.

Author S C Derks; Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Price € 15.00

Read more

Title 't Oge : het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614.

Author H Schoorl

Price € 8.00

Read more

Title Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326.

Author

Price € 150.00

Read more

Title Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste deel : 1104-1399.

Author J F Niermeijer

Price € 25.00

Read more

Title De instellingen van de middeleeuwen : geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw.

Author R C van Caenegem

Price € 15.00

Read more

Title La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes.

Author M Bloch

Price € 8.00

Read more

Title Septet : gedenkboek bij de herdenking van het 75 jarig bestaan van de Vereniging van Archivarissen in Nederland.

Author J L van der Gouw; Vereniging van Archivarissen in Nederland.; et al

Price € 15.00

Read more

Title Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 : de bestuursorganisatie van een Brabantse stad.

Author B C M Jacobs

Price € 15.00

Read more

Title De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn : colloquium gehouden te Tilburg, 7 april 1988.

Author Th E A Bosman; J P A Coopmans

Price € 10.00

Read more

Administration