Administration
Title De instellingen van de middeleeuwen : geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw.

Author R C van Caenegem

Price € 15.00

Read more

Title La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes.

Author M Bloch

Price € 8.00

Read more

Title Septet : gedenkboek bij de herdenking van het 75 jarig bestaan van de Vereniging van Archivarissen in Nederland.

Author J L van der Gouw; Vereniging van Archivarissen in Nederland.; et al

Price € 15.00

Read more

Title Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 : de bestuursorganisatie van een Brabantse stad.

Author B C M Jacobs

Price € 15.00

Read more

Title De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn : colloquium gehouden te Tilburg, 7 april 1988.

Author Th E A Bosman; J P A Coopmans

Price € 10.00

Read more

Title Was ist das Lehnswesen?

Author F L Ganshof

Price € 10.00

Read more

Title Het rijksarchief in Gelderland 1976.

Author

Price € 5.00

Read more

Title Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven.

Author W J Formsma; B van 't Hoff; J Meinema

Price € 5.00

Read more

Title Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch, 1367-1400.

Author M Spierings

Price € 8.00

Read more

Title Oorkondenboek van het Sint-Elizabethospitaal te Antwerpen, 1226-1355.

Author J van den Nieuwenhuizen

Price € 50.00

Read more

Administration