Administration
Title Oorkondenboek van Overijssel.

Author

Price € 150.00

Read more

Title Die Lothringische Kanzlei um 900.

Author Theodor Schieffer

Price € 18.00

Read more

Title De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland : het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen

Author P A Henderikx

Price € 10.00

Read more

Title Rekeningen van de domeinen van Putten : 1379-1429 : met bijbehorende stukken / 1. Rekeningen 1379-1419. RGP 170

Author Jacobus L van der Gouw

Price € 45.00

Read more

Title De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: De rekeningen van de rentmeesters der domeinen 1393-1396. RGP, grote serie, 182

Author D E H de Boer; D J Faber; H P H Jansen

Price € 15.00

Read more

Title Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorende stukken. Deel II : Rekeningen 1420-1429. Teksten en regesten 1229-1430. (RGP, grote serie, 171).

Author J L van der Gouw

Price € 25.00

Read more

Title Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).

Author J G Kruisheer

Price € 12.50

Read more

Title Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.

Author Abraham Hulshof

Price € 8.00

Read more

Title Nederland in de wereld : opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën.

Author S C Derks; Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Price € 15.00

Read more

Title 't Oge : het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614.

Author H Schoorl

Price € 8.00

Read more

Administration