Free shipping within the Netherlands for orders over 25 EUR.
Administration
‹‹1234567››
total found:
114
Title Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol.

Author J.M. Romein

Price € 10.00

Read more

Title Hollands lijf- en losrenteleningen voor 1672.

Author D Houtzager

Price € 30.00

Read more

Title De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398).

Author G.V. Asseldonk

Price € 10.00

Read more

Title Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de regeering van Bisschop David van Bourgondië 1456-1496.

Author D. Th Enklaar

Price € 15.00

Read more

Title Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland.

Author S J Fockema Andreae; E Pelinck; J G N Renand

Price € 10.00

Read more

Title Beveiligd bestaan; grondtrekken van het Middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied (1200-1963).

Author P H Galle

Price € 10.00

Read more

Title Schoonhoven. De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het rivierengebied gedurende de middeleeuwen.

Author J C Visser

Price € 15.00

Read more

Title Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw.

Author Chr S Dessing

Price € 10.00

Read more

Title La societe d'ancien regime : organisation et representation corporatives.

Author E Lousse

Price € 10.00

Read more

Title Uber das Eigenthum des Reichs am Reichskirchengute.

Author Julius Ficker

Price € 10.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
114