Bookshop Hieronymus Bosch will be closed from April 23. - May 26.
Books ordered after April 22 will be shipped on May 27.
Administration
Title Kamper schepenacten, 1316-1354.

Author J A Kossmann-Putto

Price € 10.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. 3 : 1278-1291.

Author JG Kruisheer

Price € 80.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. 3 : 1256-1278.

Author JG Kruisheer

Price € 80.00

Read more

Title Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. 2 : 1222 tot 1256.

Author JG Kruisheer

Price € 80.00

Read more

Title Fälschungen im Mittelalter : internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986: Teil I, II, III, V, VI

Author

Price € 200.00

Read more

Title Scrinium et scriptura : opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan professor dr. J.L. van der Gouw bij zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar in de archiefwetenschap en in de paleografie van de veertiende tot de zeventiende eeuw aan de Universiteit van Amsterdam.

Author C van de Kieft; J L van der Gouw; et al

Price € 20.00

Read more

Title Waterland als woestijn : geschiedenis van het Kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.

Author J G M Sanders

Price € 15.00

Read more

Title Johannes de Beke: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant.

Author H Bruch

Price € 30.00

Read more

Title Chronographia Johannis de Beke.

Author H Bruch

Price € 30.00

Read more

Title Studien zum Urkundenwesen Wilhelms von Holland : ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Königsurkunde im 13. Jahrhundert.

Author Dieter Hägermann

Price € 65.00

Read more

Administration