Free shipping within the Netherlands for orders over 25 EUR.
Administration
‹‹1234567››
total found:
114
Title De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland : het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen

Author P A Henderikx

Price € 10.00

Read more

Title De beden in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Keizer Karel V (1515-1550).

Author N Maddens

Price € 40.00

Read more

Title De Staten van Holland en de opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544 - 1588

Author J.W. Koopmans

Price € 10.00

Read more

Title De Ieperse stadsfinancien (1280-1330) : bijdrage tot de studie van een Vlaamse stad

Author J Merlevede

Price € 20.00

Read more

Title Het vorstelijk domein en de overheidsfinancie?n in de Nederlanden (15de en 16de eeuw) : een kwantitatieve analyse van Vlaamse en Brabantse domeinrekeningen

Author Eddy van Cauwenberghe

Price € 20.00

Read more

Title De financiën van de kleine en secundaire steden in Brabant van de 12de tot het midden der 16de eeuw.

Author J.P. Peeters

Price € 60.00

Read more

Title Muntslag en muntcirculatie in de Nederlanden : noord en zuid op de weegschaal, 7de - 16de eeuw.

Author J Baerten

Price € 20.00

Read more

Title Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300 - 1600.

Author Erich Hassinger

Price € 10.00

Read more

Title The Finance of the Commune of Siena 1287-1355.

Author William Bowsky

Price € 10.00

Read more

Title Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Ultrecht uit de jaren 1301-1340, verzameld door J.W. Berkelbach van der Sprenkel.

Author J.W. Berkelbach van der Sprenkel

Price € 20.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
114