‹‹45678910››
total found:
4763
Title De uitvinding van de moderne mens. Collectief gedrag, zeden, gewoonten en gevoelswereld van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie.

Author Robert Muchembled

Price € 10.00

Read more

Title Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw).

Author Ton Brandenbarg

Price € 10.00

Read more

Title Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw.

Author Peter Burke

Price € 10.00

Read more

Title Geschichte der Genremalerei: die Entdeckung des Alltags in der Kunst der Frühen Neuzeit.

Author Norbert Schneider

Price € 10.00

Read more

Title Eenheid op papier : de Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I.

Author

Price € 10.00

Read more

Title De geschiedenis van het lichaam in de Middeleeuwen.

Author Jacques le Goff, Nicolas Truong

Price € 10.00

Read more

Title Bolsward. de Martinikerk.

Author J.A.J.M. Verspaandonk

Price € 8.00

Read more

Title De Renaissance.

Author Peter Burke

Price € 10.00

Read more

Title Kostbarkeiten aus alter und neuer Zeit. Handschriften- Briefe- Drucke. Eine Ausstellung der wissenschaftlicher Bibliotheken Baden-Wu?rttembergs zum 40-ja?hrigen Landesjubila?um

Author

Price € 10.00

Read more

Title Der Dreißigja?hrige Krieg.

Author Gerhard Schormann

Price € 10.00

Read more

‹‹45678910››
total found:
4763