‹‹1234567››
total found:
4943
Title Het kromme Rijngebied in de middeleeuwen : een institutioneel-geografische studie.

Author C Dekker

Price € 40.00

Read more

Title Oude Dordtse lijfrenten : stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.

Author L M VerLoren van Themaat; et al

Price € 10.00

Read more

Title Me?langes historiques.

Author Marc Bloch

Price € 50.00

Read more

Title Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.

Author L.M. de Rijk

Price € 10.00

Read more

Title N.B. Tenhaeff's verspreide geschriften. Aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer in twee delen uitgegeven door dr. Jan Romein

Author Jan Romein

Price € 15.00

Read more

Title Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434).

Author A Meerkamp van Embden

Price € 40.00

Read more

Title Liudger, 742-809. De confrontatie tussen heidendom en christendom in de Lage Landen.

Author Aug van Berkum, K Sierksma

Price € 10.00

Read more

Title Das Hochmittelalter. Geschichte des Abendlandes von 900 bis 1250.

Author K Hampe

Price € 10.00

Read more

Title Oorlog in de middeleeuwen.

Author A.J. Brand

Price € 10.00

Read more

Title The Frankish kingdoms under the Carolingians 751-987.

Author Rosamond Mckitterick

Price € 20.00

Read more

‹‹1234567››
total found:
4943