‹‹1234567››
total found:
4931
Title De heren van Breda en Schoten, ca. 1100-1281.

Author B.C. Boeren

Price € 25.00

Read more

Title Deutschland und Burgund im früheren Mittelalter.

Author Adolf Hofmeister

Price € 10.00

Read more

Title Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijde.

Author Wybe Jappe Alberts

Price € 25.00

Read more

Title De Blijde Inkomst van de Hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas. Een inleidende studie en tekstuitgave.

Author Ria van Bragt

Price € 15.00

Read more

Title Philip the Bold : the formation of the Burgundian state.

Author Richard Vaughan

Price € 10.00

Read more

Title La fille au grand coeur: étude sur Jeanne d'Arc.

Author D Enklaar, R Post

Price € 10.00

Read more

Title De rechterlijke organisatie van Zeeland in de middeleeuwen.

Author I.H. Gosses

Price € 25.00

Read more

Title De rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295.

Author L.S. Meihuizen

Price € 10.00

Read more

Title Kamper Schepenacten 1316-1354.

Author J Kossmann-Putto

Price € 10.00

Read more

Title La formation de la frontie?re linguistique en Belgique ou de la le?gitimite? de l'hypothe?se historique.

Author J Stengers

Price € 10.00

Read more

‹‹1234567››
total found:
4931