‹‹1234567››
total found:
4839
Title De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche huis. eerste deel rekeningen van Jan II en Philippine van Luxemburg, Johanna van Valois en Willem IV:

Author H.J. Smit

Price € 10.00

Read more

Title Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Ultrecht uit de jaren 1301-1340, verzameld door J.W. Berkelbach van der Sprenkel.

Author J.W. Berkelbach van der Sprenkel

Price € 20.00

Read more

Title Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger. 5 vols, Beiheft.

Author Wattenbach-Levison

Price € 50.00

Read more

Title Middelnederlandse Spraakkunst. I: Vormleer II: Klankleer. 2 delen.

Author A van Loey

Price € 10.00

Read more

Title The Gregorian epoch. Reformation, Revolution, Reaction.

Author Schafer Williams

Price € 7.50

Read more

Title The crusades. Motives and achievements.

Author James A Brundage

Price € 7.50

Read more

Title Geschiedenis van Holland tot 1572. Deel 1.

Author Thimo de Nijs, Eelco Breukers

Price € 15.00

Read more

Title Les villes de Flandre et d'Italie sous le gouvernement des patriciens (XI-XVe siecles).

Author J. Lestocquoy

Price € 15.00

Read more

Title De middeleeuwse brouwerij en de gruit / Mediaeval brewery and the Gruit / Die Brauerei im Mittelalter und die Gruit.

Author G. Doorman

Price € 30.00

Read more

Title Fruhgeschichte der europa?ischen Stadt.

Author Edith Ennen

Price € 20.00

Read more

‹‹1234567››
total found:
4839